1. Inventariseren van uw behoefte

U wil graag weten hoe wij tewerk gaan? Dat leggen wij u uit in niet meer dan 2 minuten.
U heeft medewerkers nodig. Als het even kan medewerkers die tevreden zijn en blijven, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over hun welzijn. We willen graag óók nog van u weten aan welke functie-eisen  die medewerkers moeten voldoen, welke competenties ze moeten bezitten en of er nog meer zaken zijn waar u als opdrachtgever waarde aan hecht. Zijn er bijzonderheden? Naar wie mogen wij op zoek gaan?

 

Laat ons uw behoefte inventariseren! Of ga verder naar stap 2: werving...

2. Werving

Uw specifieke wensen zijn in kaart gebracht; nu begint het werven. In Nederland doen onze eigen recruiters dat; in de rest van Europa werken we samen met lokale recruiters. Zij kennen de wensen van onze opdrachtgever én de gevraagde functieprofielen door en door, waardoor zij feilloos aanvoelen wat voor type medewerker het best in uw plaatje past. Én waar zij zich bevinden natuurlijk.

Scroll verder naar stap 3: selectie

3. Selectie

Na een voorselectie van kandidaten, gaat onze recruiter een persoonlijk gesprek aan. Aan de hand van dat gesprek kan hij nóg beter beoordelen of de kandidaat wel of niet geschikt is. In de praktijk valt in deze ronde vaak nog een enkele kandidaat af. Mogelijk volgt er nog een doorslaggevende rondleiding door uw bedrijf (indien gewenst verzorgen wij die rondleiding gewoon!).

Scroll verder naar stap 4: indiensttreding

4. In dienst

Er gaan uitzendkrachten starten bij uw organisatie, mooi! Nu begint het échte werk. Wij informeren uw nieuwe medewerkers uitgebreid over de werkzaamheden en de regels die gelden binnen uw organisatie. En we begeleiden hen op de eerste dag.

Daarnaast werken we een aantal formele zaken af; bepalen samen met u een planning voor de korte én lange termijn en maken we concrete werkafspraken. B2Works houdt zaken graag transparant en eenvoudig.

Ter geruststelling: werkt u samen met B2Works, dan weet u dat alles voldoet aan de actuele wet- en regelgeving. Wij hebben jarenlange ervaring en zijn bovendien in het bezit van essentiële keurmerken in de uitzendbranche:

  • NEN 4400-1 / Stichting Normering Arbeid
  • Stichting Normering Flexwonen
  • Fair Produce keurmerk (voor de champignonteelt)

 

Spreekt onze werkwijze u aan? Misschien wilt u nog meer informatie over uitzending via B2Works?

Stel uw uitzendvraag, dan praten we verder!

Stel uw uitzendvraag

scroll verder